Terug naar het overzicht

Preventie & Reintegratie

We maken voor je bedrijf of werknemer een passend, efficiënt preventie-of reïntegratie programma.Het verbeteren van de balans tussen draaglast en draagkracht is hierbij de belangrijkste pijler.

Wat doen we

Modulaire opzet:
Aan de hand van de screening en diagnostiek zullen de persoonlijke aandachtspunten naar voren komen die nodig zijn om tot herstel te komen.
De interventies kunnen binnen het bedrijf ingezet worden. Een voorbeeld hiervan is het spreekuur op locatie.
Andere interventies kunnen bij Motus zelf worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is ons multidisciplinair reïntegratieprogramma.
In aparte produktbladen die te verkrijgen zijn bij Motus of toegestuurd kunnen worden, worden deze verder beschreven.

Uitgangspunten:
Bewustwording, het leren omgaan met een werksituatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid is bij de aanpak essentieel.

Onze professionals gaan bij preventie en/of reïntegratie doelgericht te werk. Alle aandacht gaat uit naar herstel en begeleiding bij het terugkeren naar een gezonde balans in de oude (of nieuwe) werksituatie.

Bij onze interventies vindt u deze uitgangspunten terug door:

  • Persoonlijke aandacht met oog voor de (werk)omgeving.
  • Het vergroten van de belastbaarheid.
  • Het geven van inzicht in, en bewust worden van de problematiek.
  • Werken aan concrete en haalbare doelen.
  • Eigen verantwoordelijkheid.
  • Geloof in het zelfherstellend vermogen van de mens.

Werkwijze:

Na een gesprek of intake krijgt u een maatwerktraject geadviseerd. Er zal vooraf duidelijk zijn wat we willen gaan bereiken, hoe we dat willen gaan doen en wat de bijbehorende kosten zijn.
Bij de start van de behandeling wordt afgesproken hoe, met het oog voor de privacy van je medewerker en het beroepsgeheim van de therapeuten, met de opdrachtgever en eventueel betrokken bedrijfsgezondheidsdienst overlegd zal worden.
Vervolgens is de begeleiding gericht op een combinatie van fysieke en psychosociale factoren. Onze professionals staan voor persoonlijke aandacht en een open-mind benadering.
Het team van verschillende specialisten zal per situatie afstemmen om tot een integrale aanpak te komen.

Voor wie

Voor bedrijven en/of medewerkers die een verstoord of bedreigd evenwicht ervaren.
De gezondheid, het welzijn of het functioneren van het bedrijf of de medewerker staat hierdoor onder druk.

Hierbij kun je denken aan:

Voor u typische, herkenbare en terugkerende klachten van uw medewerkers.
Algemene spanningsklachten zoals vermoeidheid, benauwdheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en hartritmestoornissen.
Terugkerende of aanhoudende pijnklachten in bijvoorbeeld benen, armen, nek-schouders of rug, soms gepaard gaande met bewegingsangst.
Arbeidsonvrede en conflicten op de werkvloer.
Onze producten zijn bedoeld voor bedrijven die serieus werk willen maken van hun gezondheidsbeleid.

Aanmelding en meer info

T 038-4440680 (vraag naar Hedwig)
hedwig@motus-hattem.nl

Therapeut: Hedwig Slabbekoorn

Terug naar het overzicht