Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

WAT IS DE GLI?

GLI staat voor Gecombineerde Leefstijlinterventie. De GLI kent vier varianten, waarvan Motus het SLIMMER-programma aanbiedt. In dit programma staat het bevorderen van blijvende gedragsverandering naar een gezonde leefstijl centraal, wat zich vertaalt naar verbeteringen in lichamelijke fitheid, gewichtsverlies en algemene levenskwaliteit. Gedurende twee jaar krijg je persoonlijke begeleiding van een leefstijlcoach, fysiotherapeut, en diëtist binnen het SLIMMER programma.

Inhoud van het programma:

• Individuele afspraken met de diëtist
• Eerste half jaar wekelijks een groepsles met de fysiotherapeut
• Regelmatige groepsbijeenkomsten gedurende het tweede jaar en na het eerste halfjaar.
• Met de buurtsportcoach van de gemeente ga je op zoek naar een passende beweegactiviteit
• Deelname aan de GLI is een traject van 2 jaar.

Voor wie is de GLI:

De GLI is een programma voor volwassenen met:
• overgewicht (BMI 25-30), in combinatie met een grote buikomvang.
• overgewicht (BMI 25-30), in combinatie met hart- en vaatziekten, diabetes, artrose of slaapapneu.
• obesitas (BMI 30-40).
Voorwaarde voor deelname is voldoende motivatie tot gedragsverandering.

Kosten en aanmelden

De GLI wordt volledig vergoed door de basisverzekering, een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk.
Opgeven kan via je huisarts en praktijkondersteuner Leefstijl of direct aanmelden via Motus; www.motus-Hattem.nl of bel: 038-4440680

Meer informatie?

Meer informatie over het SLIMMER programma kunt u lezen op https://www.nogslimmer.nl/

Overzicht van het gehele programma

Hieronder staat een overzicht van het gehele programma