Rechten en plichten

Uw rechten:

• Zorg voor iedereen

• Ken de naam van uw behandelaar(s)

• Begrijpelijke informatie over onderzoek en behandeling

• Verplicht melden van:
– Uw diagnose
– De voor en nadelen van de behandeling
– Het te verwachten resultaat van de behandeling
– Andere behandelmogelijkheden

• Voor elke behandeling is mondelinge toestemming nodig, dit wordt vastgelegd in het (para)medisch dossier

• U heeft het recht uw dossier in te zien

• Uw behandelaars hebben een beroepsgeheim

• We beslissen samen over uw behandeling. Mocht u zelf niet meer kunnen beslissen, dan kunt u een wettelijke vertegenwoordiger aanwijzen.

• Bij kinderen onder de 16 jaar worden de ouders, als wettelijke vertegenwoordiger, ook om toestemming gevraagd.

• U beslist zelf of u wel niet mee wil werken aan wetenschappelijk onderzoek. We vragen daarvoor schriftelijke toestemming.

• U wordt geïnformeerd over kosten welke buiten uw polis vallen.

• U wordt schriftelijk toestemming gevraagd indien geluids-, foto- of filmopnamen worden gemaakt.

Uw plichten:

• Geef de juiste informatie over:
– Wie u bent
– Welke medicijnen u gebruikt
– Bij welke verzekeraar u verzekerd bent

• U bent open en eerlijk tegenover uw behandelaar

• U gaat respectvol om met de personen werkzaam binnen Motus

• U komt uw afspraken na

• U mag alleen foto-, geluids- of filmopnames maken als u toestemming heeft van uw behandelaar en/of andere personen welke hoor of zichtbaar zijn.

• Heeft u een klacht, praat erover met uw zorgverlener. Doet u dit liever niet, of doet u het liever anoniem is daarvoor een meldformulier beschikbaar.

Wil u meer informatie over de rechten en plichten klik dan hier.