Rechten en plichten

Uw rechten:

 • Zorg voor iedereen
 • Ken de naam van uw behandelaar(s)
 • Begrijpelijke informatie over onderzoek en behandeling
 • Verplicht melden van:
  – Uw diagnose
  – De voor en nadelen van de behandeling
  – Het te verwachten resultaat van de behandeling
  – Andere behandelmogelijkheden
 • Voor elke behandeling is mondelinge toestemming nodig, dit wordt vastgelegd in het (para)medisch dossier
 • U heeft het recht uw dossier in te zien
 • Uw behandelaars hebben een beroepsgeheim
 • We beslissen samen over uw behandeling. Mocht u zelf niet meer kunnen beslissen, dan kunt u een wettelijke vertegenwoordiger aanwijzen.
 • Bij kinderen onder de 16 jaar worden de ouders, als wettelijke vertegenwoordiger, ook om toestemming gevraagd.
 • U beslist zelf of u wel niet mee wil werken aan wetenschappelijk onderzoek. We vragen daarvoor schriftelijke toestemming.
 • U wordt ge├»nformeerd over kosten welke buiten uw polis vallen.
 • U wordt schriftelijk toestemming gevraagd indien geluids-, foto- of filmopnamen worden gemaakt.

Uw plichten:

 • Geef de juiste informatie over:
  – Wie u bent
  – Welke medicijnen u gebruikt
  – Bij welke verzekeraar u verzekerd bent
 • U bent open en eerlijk tegenover uw behandelaar
 • U gaat respectvol om met de personen werkzaam binnen Motus
 • U komt uw afspraken na
 • U mag alleen foto-, geluids- of filmopnames maken als u toestemming heeft van uw behandelaar en/of andere personen welke hoor of zichtbaar zijn.
 • Heeft u een klacht, praat erover met uw zorgverlener. Doet u dit liever niet, of doet u het liever anoniem is daarvoor een meldformulier beschikbaar.

Wil u meer informatie over de rechten en plichten klik dan hier.