Terug naar het overzicht

Massage cursus: “Een laagje dieper”

Wil je meer leren over massage en ook weten wat je aan het doen bent? Zo ja, dan is deze cursus iets voor jou.

“Massage heeft een positief effect op het parasympatische systeem in ons lichaam. Dit zorgt voor een ondersteuning van het zelf herstellend vermogen van ons lichaam. Geest en lichaam zijn één, emoties zijn onlosmakelijk verbonden met de regulatie van onze homeostase/ evenwicht of balans? ”

In onze rol als masseur richten wij ons op de mens in zijn geheel. We Wij hebben aandacht voor de klant met stress of burn-out klachten en door middel van een massage verbeteren we de fysieke en psychosociale gesteldheid. Door aanraking van de masseur worden er naast mechanische reacties ook biochemische reacties gestimuleerd. Er komen stoffen vrij zoals endorfine en serotonine, beide zijn bekend als gelukshormonen. Maar ook stoffen als dopamine (zorgt voor een goed werkend zenuwstelsel) en oxytocine ( knuffelhormoon) worden door aanraking vrijgemaakt. Door de mens te zien als geheel, zorgen we voor bewustwording van lichaam en geest.

In deze cursus leer je de massage van de achterkant van het lichaam, waarbij er aandacht is voor de diepe ontspanning en aanzetten van het parasympatische (= ontspanning) systeem.

Na deze cursus ben jij, als masseur in staat een complete, diep ontspannende massage te verzorgen waarin je cliënt ondersteuning krijgt in het zelf herstellend vermogen van het lichaam. Hierbij zorg je voor een eenheid tussen lichaam en geest waarbij het niet teveel energie van jou als masseur vraagt.

Voor wie: Deze cursus is voor mensen die interesse hebben in het vak van masseur of er meer van willen weten om het in hun thuissituatie beter toe te kunnen passen.
Wie: deze cursus wordt gegeven door Hidde Muijs
Wanneer: de cursus wordt gegeven op 2 zaterdagen, te weten; zaterdag 30 oktober en 13 november van 10 tot 16 uur, inclusief koffie/thee en lunch.
Waar: Bij Motus, centrum voor bewust bewegen, Hoopjeweg 2b, 8051 DB Hattem

Kosten: € 250,- voor de 2 cursusdagen. Krijg nu € 100,- korting door je in tweetallen aan te melden!  

Inschrijven: kan via Motus, hedwig@motus-hattem.nl of 06-22268112
De cursus gaat door bij voldoende aanmelding

Annuleren:
Annuleren voor een cursus, workshop of training van Motus, kan 2 weken van tevoren kosteloos.

Indien een cursus later dan 7 werkdagen voor de cursus wordt geannuleerd, dan gelden de volgende regels:
•Bij annulering tot en met de dag voor aanvang van de cursus, wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
•Bij annulering op de dag van de cursus, training workshop zelf, wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Dat geldt ook in geval van no-show.
De annulering kan alleen per e-mail worden gedaan via het volgende adres:

Motus, centrum voor bewust bewegen
Hoopjesweg 2b
8051 DB Hattem
t.a.v. Hedwig Slabbekoorn
hedwig@motus-hattem.nl

Annulering Motus:
Motus behoudt zich het recht voor tot zes dagen voor aanvang van de cursus, workshop of training, deze te annuleren wegens onvoldoende deelname. Van onvoldoende deelname is sprake indien wij tot 7 dagen voor aanvang van de cursus, workshop of training minder dan 6 betalende deelnemers hebben aangenomen.

Terug naar het overzicht