Algemeen
Motus neemt de privacy van je persoonsgegevens serieus. Wij respecteren je rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In onderstaande documenten leggen wij uit hoe wij met je gegevens omgaan en informeren we je over de rechten en onze plichten die gelden op grond van de Avg en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Omdat Motus bestaat uit diverse zelfstandige bedrijven, heeft elk bedrijf een eigen privacyverklaring. Hieronder staan de privacyverklaringen onderverdeeld per bedrijf. Klik op de link voor meer informatie.

Openingstijden

Maandag 07.30 - 21.00
Dinsdag 07.30 - 21.00
Woensdag 07.30 - 21.00
Donderdag 07.30 - 21.00
Vrijdag 07.30 - 18.00
Zaterdag 09.00 – 12.00

Contactgegevens
Motus, centrum voor bewust bewegen
Hoopjesweg 2b, 8051 DB Hattem
Telefoon: 038-4440680
E-mail: info@motus-hattem.nl
Maak een afspraak